Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi hakea kuka tahansa täysi-ikäinen hyväkäytöksinen henkilö. Hakemuksia löytyy kerholta sekä tältä nettisivulta. Hakemuksessa tulee olla kerhon hyvin tunteman henkilön puolto. Hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan ja hyväksyy tai hylkää ne.

Varsinaiseksi jäseneksi tulee ilmoittautua hallituksen jäsenelle, joka tuo hakemuksen hallituksen päätettäväksi. Jäseneksi liittyvä sitoutuu noudattamaan kerhon kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

Liittymismaksu on vuonna 2020 kaikilta 100,00 euroa ja jäsenmaksu 30,00 euroa / vuosi.

Jäseneksi hyväksytyillä on mahdollisuus kuitata korvausta vastaan kerhon ulko-oven avain.

Maksamatonta jäsenmaksua ei karhukirjeillä aleta perimään. Mikäli maksamatta jäänyttä maksua ei seuraavan vuoden jäsenmaksun perinnän yhteydessä takautuvasti makseta, tulkitaan kyseinen jäsen Kymin kerhosta eronneeksi. Tällöin on myös mahdollisesti kuitattu ulko-oven avain palautettava kerholle.